1936
امتیاز  
108
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
MRHP
4 سال و 4 ماه
ریاضی
19 سال