2852
امتیاز  
819
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ف.ش
6 سال و 7 ماه
روانشناسي باليني
29 سال