1318
امتیاز  
398
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
11
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
دختری از تبار غمA_B
1 سال و 1 ماه
تجربی
19 سال