238
امتیاز  
19
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
P_amin
8 ماه
مدیریت مالی
23 سال