718
امتیاز  
303
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
a_a
1 سال و 1 ماه
مهندسی کامپیوتر
19 سال