902
امتیاز  
394
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sade
3 سال و 6 ماه
مهندسی کامپیوتر
22 سال