2606
امتیاز  
244
تعداد نظرات  
15
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ایران
4 سال و 9 ماه
اتاق عمل
22 سال