2606
امتیاز  
244
تعداد نظرات  
15
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ایران
5 سال و 6 ماه
اتاق عمل
23 سال