246
امتیاز  
71
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
نگارا2
5 سال و 12 ماه
شهرسازي
28 سال