858
امتیاز  
77
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مریم شیعه علی
2 سال و 4 ماه
بیوشیمی
31 سال