2500
امتیاز  
149
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
b_mollaei
6 ماه
15 سال