1496
امتیاز  
97
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
b_mollaei
3 ماه
14 سال