1171
امتیاز  
9
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
parisima
5 سال و 12 ماه
ریاضی
72 سال