1520
امتیاز  
348
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مستر
6 سال و 2 ماه
نرم افزار کامپیوتر
73 سال