2688
امتیاز  
460
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ahmad.sedaghat
4 سال و 10 ماه
فیزیک
32 سال