808
امتیاز  
232
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s.barand
5 سال و 8 ماه
آمار
34 سال