400
امتیاز  
90
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
کوتیشن
5 سال و 9 ماه
26 سال