652
امتیاز  
26
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
تیرماه
2 سال و 5 ماه
مهندسی طراحی صنعتی
38 سال