1768
امتیاز  
103
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
کانگورو به تربیت فرزند خود اهمیت ده
4 سال و 11 ماه
27 سال