1746
امتیاز  
20
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
8
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
...♥...سمانه صالحی...♥...
4 ماه
ریاضی
17 سال