2170
امتیاز  
32
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
سمانه صالحی
8 ماه
ریاضی
18 سال