1970
امتیاز  
32
تعداد نظرات  
15
مقالات نوشته شده  
26
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
سمانه صالحی
6 ماه
ریاضی
18 سال