2270
امتیاز  
32
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
سمانه صالحی
9 ماه
ریاضی
18 سال