5350
امتیاز  
1109
تعداد نظرات  
25
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
سمانه صالحی
1 سال و 3 ماه
ریاضی
18 سال
ناله ممکن می شود
گر که کوتاهی نباشد...
از روزهای 18 سالگی
قانونی شدن عجب صفایی داشته!
هوای رابطه ها را داشته باشید
عشق تان را هم بزنید
حرمت را ندیده ام...
من به تو وابسته ام، آقا تو راهم می دهی؟
به یاد شهید مدافع حرم، محمد جاودانی
جاودانه پر کشیدی تو
مواظب باشید نیفتید
افتاده ز چشم، می رود از دل هم
اندر مصائب اسباب کشی
موقت ماندگار
بیایید به هم اعتماد کنیم
امتحان کردن هنر نمی باشد
قندان می خواهم چه کار؟
چای را با قند تو نوشیده ام...
ما را هم دریابید
این شیشه دل نشکن
گیردت در قعر دره دست تو
گر بخواهد که نیفتد کاری...
درست مثل یک کودک
این سخن ساده بگو
نسل های بعد
خسته تر از آنیم، که فکرش بکنی
آدم ها گاهی عوض نمی شوند
هر کسی را سازشی ست، با ساز خود تنها نزن
گاهی باید دست کشید
بعدش سکوت می شنوی!
گاهی هوس می کنند بروند
همه چیز جدی می شود
خیالبافی های عاشقانه
آغوش بی مثالت در ذهن من نشسته
شاید هل ام داده باشند
افتاده به آب هیچ نفهمد که چه گویی!
آن ها به ما ربط پیدا می کنند
صله رحم بعدی کی می آید؟
تجسس ممنوع
بین خودمان بماند!
من یک استقلالی ام
استقلال عزیز، بیشتر دقت کن!
پشت ویترین مغازه ها
هر چه تو می گویی قبول
دستم را بگیر
بچه که بودم
امان از این همه ناهماهنگی
یک نفر با من هماهنگ شود
پاسخ به سوال رئیس جمهور
خشونت پر مهر