3264
امتیاز  
476
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
سمانه صالحی
10 ماه
ریاضی
18 سال