1852
امتیاز  
23
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
8
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
...♥...سمانه صالحی...♥...
5 ماه
ریاضی
18 سال