1067
امتیاز  
104
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mahdieh.jahed
6 سال و 12 ماه
مدیریت بازرگانی
34 سال