762
امتیاز  
31
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
E_Abedin
3 سال و 5 ماه
اتاق عمل
25 سال