10010
امتیاز  
3631
تعداد نظرات  
22
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
NA30M_PAHLAVAN
10 ماه
24 سال