7268
امتیاز  
2565
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
NA30M_PAHLAVAN
8 ماه
نرم افزار
24 سال