5066
امتیاز  
1782
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
17
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
NA30M :)
6 ماه
نرم افزار
24 سال