4216
امتیاز  
1489
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
14
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
NA30M :)
5 ماه
نرم افزار
23 سال