714
امتیاز  
7
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
dk_atefe
1 سال و 12 ماه
حقوق
23 سال