3672
امتیاز  
1260
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f.farzad
8 ماه
ادبیات و علوم انسانی
25 سال