3452
امتیاز  
1151
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
7
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f.farzad
7 ماه
ادبیات و علوم انسانی
25 سال