2990
امتیاز  
1022
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
7
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f.farzad
5 ماه
ادبیات و علوم انسانی
24 سال