5624
امتیاز  
1438
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
محمدرضا مهدیزاده
4 ماه
بیوتکنولوژی
19 سال