728
امتیاز  
14
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
عین_شین
2 سال و 1 ماه
مهندسی معماری
24 سال