4326
امتیاز  
870
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
آلاء
7 ماه
تجربی
19 سال