4164
امتیاز  
789
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
آلاء
4 ماه
تجربی
18 سال