246
امتیاز  
19
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Saeed_abbaszade
1 سال و 12 ماه
ادبیات و علوم انسانی
19 سال