1178
امتیاز  
38
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
BoBo
3 سال و 8 ماه
علوم کامپیوتر
33 سال