1854
امتیاز  
76
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Taiyebe ghafooriyan
3 سال و 9 ماه
مهندسی
68 سال