2128
امتیاز  
63
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Taiyebe ghafooriyan
2 سال و 1 ماه
ریاضیات
67 سال