2128
امتیاز  
63
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Taiyebe ghafooriyan
1 سال و 10 ماه
ریاضیات
67 سال