5612
امتیاز  
1504
تعداد نظرات  
21
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
گل گلی خاتون :)
11 ماه
تجربی:)
16 سال