5728
امتیاز  
1562
تعداد نظرات  
21
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
گل گلی خاتون :)
12 ماه
تجربی:)
16 سال