5092
امتیاز  
1339
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
گل برگ :)
9 ماه
تجربی:)
15 سال