5132
امتیاز  
1359
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
گل برگ :)
10 ماه
تجربی:)
16 سال