1684
امتیاز  
83
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
هکمط
2 سال و 4 ماه
نقشه برداری
26 سال