716
امتیاز  
63
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
E_aminigy
2 سال و 7 ماه
فناوری اطلاعات
24 سال