716
امتیاز  
63
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
E_aminigy
1 سال و 10 ماه
فناوری اطلاعات
23 سال