2002
امتیاز  
1
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
افسانه رشیدیان
4 سال و 1 ماه
علوم سیاسی
30 سال