3366
امتیاز  
551
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
9
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
maeadeh_sh72
10 ماه
it
23 سال