3410
امتیاز  
573
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
11
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
maeadeh_sh72
1 سال و 10 ماه
it
24 سال