3408
امتیاز  
572
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
11
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
maeadeh_sh72
1 سال و 2 ماه
it
24 سال