3332
امتیاز  
534
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
maeadeh_sh72
8 ماه
it
23 سال