3400
امتیاز  
568
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
10
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
maeadeh_sh72
12 ماه
it
24 سال