1590
امتیاز  
95
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهدی معتمدی
4 سال و 2 ماه
کامپیوتر
23 سال