1590
امتیاز  
95
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهدی معتمدی
3 سال و 4 ماه
کامپیوتر
22 سال