1166
امتیاز  
83
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهدی معتمدی
2 سال و 2 ماه
کامپیوتر
21 سال