1484
امتیاز  
92
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهدی معتمدی
2 سال و 9 ماه
کامپیوتر
21 سال