504
امتیاز  
51
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
a_rezazadeh
4 سال و 4 ماه
مهندسی برق
25 سال