502
امتیاز  
50
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
a_rezazadeh
1 سال و 11 ماه
مهندسی برق
22 سال