1862
امتیاز  
31
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
A_mir
1 سال و 2 ماه
دندان پزشکی
21 سال