15002
امتیاز  
4807
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
63
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
رادمهر
5 سال و 10 ماه
بازیگری_کارگردانی
24 سال