2640
امتیاز  
310
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
حس معلق
4 سال و 1 ماه
32 سال