1946
امتیاز  
218
تعداد نظرات  
15
مقالات نوشته شده  
5
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
حس معلق
1 سال و 7 ماه
29 سال