1320
امتیاز  
10
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
محمدخالقی
2 سال و 3 ماه
21 سال