340
امتیاز  
20
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
aida_eft
2 سال و 4 ماه
معماری
24 سال