158
امتیاز  
4
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_zarei
1 سال و 11 ماه
فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر
26 سال