1501
امتیاز  
172
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
پری_شاهی
6 سال و 11 ماه
حسابداری
27 سال