1501
امتیاز  
172
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
پری_شاهی
5 سال و 10 ماه
حسابداری
26 سال