3072
امتیاز  
84
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
y-naeemi
4 سال و 11 ماه
پزشکی
20 سال