2293
امتیاز  
54
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ماه پیشونی
4 سال و 10 ماه
مدیریت اجرایی
1396 سال