2293
امتیاز  
54
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ماه پیشونی
6 سال و 8 ماه
مدیریت اجرایی
1398 سال