3804
امتیاز  
1117
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
d_toktam
4 سال و 8 ماه
تجربی جات
18 سال