2314
امتیاز  
617
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s-zahra
6 سال و 11 ماه
علوم تجربی
22 سال