3918
امتیاز  
666
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
h_hamayeli
7 سال و 3 ماه
نرم افزار و آمار
34 سال