387
امتیاز  
60
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
جنجال
5 سال و 4 ماه
حسابداری
28 سال