840
امتیاز  
70
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
a_akhlaqi
3 سال و 1 ماه
پژوهش اجتماعی
31 سال