850
امتیاز  
75
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زهره_براتی
2 سال و 12 ماه
کامپیوتر_نرم افزار
28 سال